Gizlilik Politikası

Fleetmole Bilişim Kiralama Danışmanlık Ltd. Şti. (Şirket), www.fleetmole.com (web sitesi) üzerinden Müşteriler ve Tedarikçiler tarafından kendisine    elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Müşteri ve Tedarikçi Sözleşmeleri ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

            Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve web sitemizde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Şirketimiz, gerektiğinde Kullanıcıların (Müşteri ve Tedarikçiler adına web sitesini ziyaret eden kişi veya kişiler) IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, Kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

            Üyelik veya web sitemiz üzerindeki çeşitli formların doldurulması suretiyle Kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Şirketimiz'e vermeleri gerekmektedir. Şirketimiz, Müşteri ve Tedarikçi Sözleşmeleri ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri Şirketimiz veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Üye bilgileri, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Şirketimiz tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya web sitemiz üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Şirketimiz ve iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından, Müşteri ve Tedarikçi Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, Kullanıcıların kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

            Şirketimiz web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. Şirketimiz, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kullanıcı Üye Bilgileri; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içerir. Şirketimiz, işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe Üye Bilgilerinizden herhangi birini Şirketimiz'nın iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Şirketimiz, işbu Gizlilik Politikası hükümleri dışında Kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.

            Bunlar;

            - Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve sair yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kuralları gereği;

            - Şirketimiz ile Müşteri veya Tedarikçi arasında imzalanan Müşteri/Tedarikçi Sözleşmesi ve diğer sözleşmeler hükümleri gereği;

            - Yetkili idari ve adli otorite tarafından talep edilmesi halleri ile;

            - Üye Müşteri ve Tedarikçilerin haklarının ve güvenliklerinin korunması için bilgi vermenin gerekli olduğu diğer hallerdir.

            Şirketimiz, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

            Şirketimiz, Kullanıcılar ve Kullanıcıların web sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez/Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin Kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, web sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış Kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya Kullanıcı e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır.

            Google reklamlarının web sitesine yönlendirilmesi esnasında Google Kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

            Şirketimiz, tarafından web sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Şirketimiz ve iş birliği içindeki kişiler tarafından bu Kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Şirketimiz, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman web sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Şirketimiz'in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.